Referenssit

Sosiaali- ja terveyspalvelut ovat valtakunnassamme murrosvaiheessa. Tähän murrosvaiheeseen on reagoitu myös Loimaalla. Isoja linjauksia valtiovallan taholta odotellessa nousi Loimaalle yksityinen terveydenhuollon palveluja tuottava lääkäriasema. Loimaan keskustassa paikallisia ihmisiä auttava Lääkäriasema Joutsen on toiminut vuoden 2015 loppupuolelta asti. Yrityksen toimitusjohtaja Juha Arsalo korostaa miten tärkeässä osassa it-asiat ja tietoturva ovat potilastietoja käsiteltäessä.

Tietoliikenneratkaisut ovat kriittisiä perusasioita nykypäivän potilastyössä. 

Lääkäriasema Joutsenen sisällä oli kokemusta ITpoint:sta ja Loimaalla ollaankin oltu hyvin tyytyväisiä yhteistyöhön ITpointin kanssa. Alussa loimaalaiset saivat apua infrastruktuurin rakentamisessa niin yhteyksien kuin fyysisten laitteidenkin osalta.

Yhteistyö on sujunut erittäin hyvin. ITpoint esimerkiksi tarjosi aloittavalle yrityksellemme laitteiden hankintaan rahoitusvaihtoehtoja, ja samalla auttoi asiantuntevasti tietoliikenneinfrastruktuurin eri vaihtoehtojen valinnassa luotettavan ratkaisun löytämiseksi, kertaa Arsalo.

Runsaat 30 henkeä tänä päivänä työllistävä lääkäriasema on nuoresta iästään huolimatta kasvanut ja laajentanut toimintaansa tasaisen varmasti. Lisääntyvä potilasmäärä ja uusien työntekijöiden sisäänajo tuovat mukanaan painetta tietoverkkojen luotettavuuteen ja varmuuteen. Juha Arsalon mukaan ITpoint on ollut yritys paikallaan tässä muutoksessa.

ITpoint on ollut kriittinen resurssi lähes kaikissa yrityksemme laajentumiseen ja palvelujen lisäämiseen liittyvissä vaiheissa. Potilastietokantayhteyksien ylläpitoon liittyvien ongelmien korjaamisessa ITpoint antoi erittäin tärkeää sivustatukea ohjelmistotoimittajan kanssa asiaa ratkottaessa.

Joustavuus ITpointin toiminnan kulmakiviä

ITpoint on pyrkinyt profiloitumaan ripeänä ja joustavana toimijana. Lääkäriasema Joutsenen kohdalla tämä on myös näkynyt.

Laitetoimitukset ovat pääosin olleet ripeitä, ja laitteet ovat aina tulleet meidän tarpeisiin räätälöityinä valmiina paketteina. Samoin erilaisten kustannustehokkaiden tulostus- ja muiden tarvikkeiden löytämisessä ITpoint on toiminut itsenäisesti meidän parhaaksemme.

Lääkäriasema Joutsenen toiminta on riippuvainen toimivista tietoverkkoratkaisusta. Toimitusjohtaja Arsalo mukaan ITpointin asiakaslähtöisyys on yksi toimivan yhteistyön kulmakivistä. Kun järjestelmät ovat kunnossa voivat terveydenhuollon ammattilaiset keskittää kaikki voimavaransa potilaiden auttamiseen.

ITpoint on joustava ja luotettava kumppani, jonka tarkoituksena todella tuntuu olevan asiakkaan toiminnan mahdollistaminen; paina napista, nauti kesästä.

Palin Granit Oy on ympäri Suomea toimiva kivilouhinta-alan yritys. Perheyritys Palin Granit sai alkunsa Loimaalla 1920-luvun alussa. Yhdistymällä norjalaisen Lundhs AS:n kanssa vuonna 2014 yrityksistä tuli yhdessä Pohjois-Euroopan suurin tarvekiven louhija. Lue lisää

Tänä päivänä kaikkien tässä ajassa elävien yritysten koko ydin on tavalla tai toisella kiedottu verkkoihin. Kalastajille näin on konkreettisessa mielessä, mutta esimerkiksi vapaa-aikaan ja matkailuun liittyviä palveluita tarjoava Kultaranta Resort Oy ei tulisi toimeen ilman toimivaa verkkoa. Lue lisää

”IT-asioiden ulkoistaminen on riski, joka kannattaa. Kun kaikki toimii luotettavasti, jää itselle enemmän aikaa keskittyä ydinbisnekseen ja säästyy monilta ärräpäiltä.”

Suomen Sillikonttorin toimitusjohtaja Ville Haapanen tietää mistä puhuu. Vaikka sillejä ja tietoverkkoja ei heti yhdistäisikään ovat it-asiat todella tärkeässä roolissa päivittäisessä toiminnassa. Lue lisää